About Us

ເຊີນ ໆ… ເຊີນເດີ… ມາເດີ… ມາເດີ…. ມາເຢີ.. ພໍ່ແມ່ ພີ່ນ້ອງ ລຸງປ້າ ອາວອາ.. ນ້ອຍໃຫຍ່ ນັກສິນລະປິນລາວ ທັງຫຼາຍ :

_ ນັກສິນລະປິນອາຊີບ ຫຼື ສະໝັກຫລີ້ນ, ດ້ານການແຕ້ມຮູບ, ແກະສະຫລັກ ກະວີ ຂີດຂຽນ. ເປັນໂອກາດອັນດີງາມ ທີ່ທຸກຄົນ ສາມາດສະແດງອອກ ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຝັງຢູ່ ໃນສ່ວນເລີກ ຂອງຈິດໃຈຕົນ.

ຂ້ອຍສັງເກັດເຫັນວ່າ ຄົນລາວເຮົາສ່ວນຫລາຍມັກ ມີພອນສະຫວັນໃນດ້ານສິນລະປະ, ສະນັ້ນ ທີ່ນີ້ ເປັນເວທີໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມສາມາດ ສະແດງໃຫ້ໂລກອັນກວ້າງໃຫຍ່ ຮູ້ເຫັນນຳກັນ, ເອົາຜົນງານນັ້ນມາສະແດງໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າ “ລາວນ້ອຍ ໝາກເຜັດຂື້ໜູ ກໍສາມາດເປັນ ຕົວເດັ່ນໄດ້”.

_ ລາວໃຫຍ່ ລາວນ້ອຍ, ລາວໃກ້ ລາວໄກ, ລາວລຸ່ມລາວເທິງລາວສູງ, ລາວໃນລາວນອກ, ລາວ 1% ລາວ 100%,   ລາວຊື່ໆ ລາວລ້າໆ… ຂໍແຕ່ມີສີມື ແມ່ນເປັນພໍ ມາຮ່ວມກັນແບບກັນເອັງ ສ້າງຄວາມສວຍງາມ ດ້ານສິນລະປະ ເພຶ່ອຕົນເອັງ ເພື່ອໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນ ແລະໃຫ້ຊາວຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນ ໄດ້ຮູ້ເຫັນ ສິນລະປະ ອັນງົດງາມແລະແປກປະຫລາດ ຂອງນ້ຳໃຈລາວເຮົາ.

ຂໍເຊີນຊວນ ຊາວຕ່າງດ້າວຜູ້ທີ່ຮັກຫອມ “ນ້ຳໃຈລາວ” ແມ່ນຍິນດີຕ້ອນຮັບ.

“ມາຊື່ໆ ມາທ່ຽວຫຼີ້ນຊື່ໆ ມາຕາມໃຈຂອງຕົນເອັງ ຂາດຈາກ ຄວາມຫວັງຮ້າຍ ແລະຫວັງດີ” ດັ່ງຄໍາເວົ້ານີ້ ທີ່ເປັນຫລັກຖານ ຄວາມນຶກຄຶດ ຂອງຄົນລາວເຮົາ ຊຶ່ງ ນາງອິສາແບນ ມັດຊີເອີ (Isabelle Massieu 1844-1932) ແມ່ຍິງຊາວຕາເວັນຕົກ ຜູ້ທໍາອິດທີ່ມາຮອດເມືອງລາວ ໃນຕົ້ນປີ 1897.

ໄພບູນ ພິດທະຍາພອນ “ລາວຊື່ໆ”

Image a propos

Welcome to all the artists!

“LaoArtists” is composed of self-taught artists who aim to support and promote all artistic creations. Our ambition is to bring together artists from all over the world. Whether you are an amateur artist, confirmed or emerging; Unleash your creativity, conquer your power, and pass on your art to the world. Radiate, reveal your talent and leave your mark by joining LaoArtists!

“Every acting artist has in his lead mine, his brush, his chisel, not only what connects his gesture to his mind, but to his memory.

The movement that seems spontaneous is ten years old! Thirty years!

In art, everything is knowledge, hard work, patience and what can arise in an instant took years to walk.” Fernand POUILLON

They Support Us

Brigitte PHITTHAYAPHONE

It was in Quimper, in the south of the department of Finistère, that Brigitte was born and raised. During these years, out of love for drawing and painting, she dreamed of classes at the Fine Arts. Alas, the financial reality of his parents takes him away from what will remain only a dream. So she saw her passion through her uncle’s drawings and paintings. When she was 18 years old, she left this pretty corner of Brittany to study biology and chemistry. It is 1974, Brest and its Faculty of Science will be his new setting. A year later, in September of 1975, Brigitte pursued a Parisian studies in dietary BTS. “The Same Summer” (1975), in Saint-Hilaire-du-Touvet, Isère, she met Phayboun Phitthayaphone.

He is Laotian, he comes from Luang Prabang and he studies in Toulouse. In March 1977, Laos, which changed its political regime, ended its diplomatic relations with France, separating Brigitte from her friend for twenty-eight interminable months. It was in July 1979 that Phayboun was finally able to return to France and the couple married in May 1980.

Phayboun et Brigitte

It was in July 1979 that Phayboun was finally able to return to France and the couple married in May 1980. This successful blending of East and West will give birth to three wonderful children, and professionally, Brigitte worked for 37 years at the Centre for The Fight against Cancer of the Gustave-Roussy Institute (CLCC).

Today, the practice of drawing and painting are part of the past, but wonder and attraction remain in the face of the beauty of the artistic language in which Brigitte sees the expression of the Divine. More broadly, it defends the plurality of traditions and cultures, as well as the material and intangible heritage of humanity. So much beauty and richness that she also finds in Laotian culture through the association “LaoArtists” with the members of which to go a long way has become obvious.

PhonesavanhChanteuse

Phonesavanh was born in Laos. She is still a teenager when she leaves her country. His lifelong passion for singing is a cure for everything for Phonesavanh. The feeling of being carried away, in a burst of freedom, by the simple act of using her sung voice is a wonder which she tastes the benefits of every day.

In order to perfect her technique, she began learning her discipline through choral singing. A decade of this approach will be followed by 3 years of courses with a teacher. From then on, she performed songs in the popular Laotian repertoire. A group of musician friends writes, composes and arranges for Phonesavanh.

Here are some titles for the pleasure of listening and sharing:

http://sayasackp.free.fr/music/moradockloork.mp3

http://sayasackp.free.fr/musiquemoradok.htm

PHONESAVANH
error: Contenu protégé